SLOBODNA DALMACIJA iz 2000. godine: Zatvorene poslovnice sportskih kladionica

objavljeno u: SLOBODNA DALMACIJA | 0

TOMISLAVGRAD – In­spektori Ministarstva finan­cija ovih su dana privreme­no zatvorili sve poslovnice sportskih kladionica koje već godinama uspješno, ali čini se nelagalno, rade na prostoru Županije hercegbo­sanske.

Jedini razlog zbog koje­ga je došlo do zatvaranja sportskih kladionica leži u činjenici da, unatoč više pu­ta ponavljanim upozorenji­ma, vlasnici kladionica nisu ispoštovali zakonsku obve­zu registriranja djelatnosti i plaćanja pripadajućih pore­znih pristojbi. Prema nama dostupnim informacijama pod udar ove odluke došlo je svih šest sportskih kladio­nica koje su na prostoru Žu­panije hercegbosanske već imale nekoliko desetaka svo­jih poslovnica.

Sve sportske kladionice ostat će zatvorene do daljnj­ega, točnije do trenutka kada će njihovi vlasnici odlučiti ispoštovati svoje zakonom propisane obveze. No, una­toč nastaloj situaciji oni koji sreću traže na listiću za kla­đenje našli su načina kako zadovoljiti svoju strast.

Velik broj njih, naime, svakodnevno odlazi do su­sjednog im Posušja, grada u kojem sportske kladionice i dalje nesmetano rade.

 

Milan VUKADIN

 

(Iz arhiva Slobodne Dalmacije, svibanj 2000. godine)