SLOBODNA DALMACIJA (1999.): Tomislavgrad – Gradnja 16 stanova za ratne stradalnike

objavljeno u: SLOBODNA DALMACIJA | 0

Nakon višemjesečnih pripre­ma u tomislavgradskom na­selju Laticama ovih je dana počela gradnja stanova za stradalnike Domovinskoga rata. Ugradnjom temelja, zapravo, počela je gradnja zgrade sa 16 stanova za pri­padnike tomislavgradske Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja.

Raspisivanjem javnog natječaja za izvođača rado­va odabrano je PGP Ćagić iz Tomislavgrada, dok je za vođenje posla i nadzor zaduženo županijsko Mini­starstvo obnove i razvitka. Uza značajnu pomoć dobi­venu iz Republike Hrvatske početu gradnju zajednički financiraju Županija her­cegbosanska i općina Tomi­slavgrad.

Vlada RH, nai­me, tomislavgradskim je udrugama već darovala značajnu količinu potreb­nog građevinskog materija­la, općina Tomislavgrad građevinsko zemljište, dok je županijska vlada za izgradnju spomenutog stambenog objekta iz pro­računa izdvojila 100.000 KM.

No, bez obzira na sve spomenuto, činjenica je, na žalost, da financijska kon­strukcija započetog objek­ta još uvijek nije do kraja za­okružena. Gradnja stanova za to­mislavgradske stradalnike, dakle, ovih dana ipak je počela, a kako nam je kazao pomoćnik županijskog mi­nistra obnove i razvitka To­mislav Baković, do prvih snjegova planira se izgrad­nja suterena buduće zgra­de u kojoj će, uz 16 stanova biti i tri poslovna prostora.

 

Milan VUKADIN

 

(Iz arhiva Slobodne Dalmacije, studeni 1999. godine)