SD MIJATOVI DVORI: 3 u 1 ili 3 speleološka objekta u 1 dan

objavljeno u: NOVOSTI | 0

To je rezultat današnjeg istraživanja, a istraživale su se dvije špilje i jedna jama na planini Ljubuši, točnije na njenom dijelu poznatom pod nazivom Bunari.

Prva na redu bila je špilja Lujin dućan. Prema putopisu Jove Popovića iz 1937 godine, špilja je ime dobila po nekom kujundžiji Luji, koji je ljeti izlazio na planinu i u pećini radio svoj kujundžijski zanat. Izrađivao je razne ženske nakite i prodavao planinarima po ovoj planini.

Međutim, ostatke nakita nismo pronašli, ali jesmo veliko bogatstvo konzervi od hrane i životinjskih kostiju. Možda su Luji plaćali “u konzervama”.

Duljina špiljskih kanala je 39 metara.

Nakon špilje, istraživala se jama koja nije imala ime, pa je zbog najbližeg toponima, a i jednostavne morfološke građe dobila ime Bunar. Jama ima dva ulaza, sa ukupnom dubinom od 14 metara.

Za kraj današnjeg istraživanja izrađen je speleološki nacrt za Puljinu pećinu, koja je zapravo mala dvorana idealna za zaklon od vremenskih neprilika, a čija je duljina 11 metara.

Možda duljinom i dubinom mali speleološki objekti, ali nakon mnogih planiranja i odgađanja napokon su uspješno istraženi.

EKIPA: Josip Marković, Mirko Šarac – Mićo, Ivan Baković – Baka, Ivan Bebek, Domagoj Madunić, Bože Marković i Ema Marković.

SD Mijatovi Dvori