SAČUVANO OD ZABORAVA: Džankušića mališani 1972.

objavljeno u: SAČUVANO OD ZABORAVA | 0

Godine je 1972. i fotografija je načinjene ispod stare kuće Boška Vukadina.

Na fotografiji su Jokulovi – Jure i Ana Seser; Šćetini – Marko, Jakiša, Marija i Ivanka Vukadin; Jozini – Ruža, Perka i Jagoda Vukadin; Božo, Franjo, Ivo i Ana Martinović (Delfini, sestra Ile pok. Vukadina, udana u Borčane, odselili u Osijek); Iko i Ruža Vukadin. Curica u šudaru je Mila Gabrić (Gajtenovića), Luckina i Sekulova, došla kod Delfine dice kad su oni bili kod dida Boška.

Ako malo bolje pogledate fotografiju, primijetit ćete kako neki drže stručak cvijeća u ruci. Kako Jakiša, koji nam je ustupio fotografiju, reče, tadašnji fotograf – Ante Vukadin, – Ćipa savjetovao im je da uberu cvijet kako bi i tim detaljem dopunili fotografiju.

Uživajte u prepoznavanju osoba sa fotografije.