S VRHA GRUDE: Odrastanje

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Kao dječak bijah slobodan,

spontan, svoj.

No, s godinama se na moja pleća

tovarila masa veća

tereta naredaba i zabrana,

koja me mučila od dana do dana.

Jedne mrke i nesane noći

donesoh odluku čvrstu:

izići na svjetlo dana,

nikoga ne slušati,

više nikoga;

samo šapat

ispod vlastite kože.

Izvor: Ante Šarac: Kad sam s Tobom, 2014.