S VRHA GRUDE: O životu (2)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Uživaj u životu na višoj razini: otkrivaj ljepotu života, a ne usmjeravaj se samo na nevolje.

Toliko je euforično volio život da je skrenuo s puta…

Sreća je da je život put – bez povratka.

Punim životom živimo samo kao djeca.

Svaki se dan nude razne mogućnosti kako upropastiti život.

Život je putovanje u prošlost, ili, bolje rečeno, u vječnost.

Život je ples nad ponorom.

Sretan život je neprestano rađanje čovjekova dubin­skoga bića.

 

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.