S VRHA GRUDE: O radu (2)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Rad nije stvorio čovjeka, ali se s radom čovjek razvija.

Rezultat rada nikada ne usrećuje čovjeka toliko – koli­ko ga usrećuje sam rad.

Tko rano rani, rano se pozdravlja sa spavanjem. Svako je vrijeme pogodno za rad.

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.