S VRHA GRUDE: O patnji (1)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Patnja je ugrađena u ljudski kod i hod ovim svijetom.

I kad ne bi bila točna prva tvrdnja, stanovita patnja je svakom čovjeku potrebna da bi mogao uspravno hodati.

Svoju patnju nosi na leđima sām i ne opterećuj druge njome.

U patnji sagorijeva sebičnost i oholost, pa čovjek iz patnje izlazi čovječniji i duhom jači.

Iz patnje ćemo najprije isplivati, ili je barem umanjiti, ako je uporno pokušavamo okončati. Ako to ne uspijemo, onda je najbolje da ju prihvatimo kao svoju suputnicu.

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.