S VRHA GRUDE: Između neba i zemlje

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Svaki će se Zemljanin

(poput svojih predšasnika)

rasuti u prah, prah, u prah.

 

Kao da nikada ovom zemljom

i ispod neba ovog kročio nije.

 

A onda; onda će na zvuk trublje

teški nadgrobni kamen

ponad lubanje pokojnika svakog

zalepršati kao list na vjetru.

 

Svi će ustati i krenuti prema nebu

te stati pred lice Svevišnjega.

 

Mnogi će poći sa strahom, što ga

satkaše neokajani grijesi.

 

Ali i s ufanjem da će upućeni biti na

onu stranu na koju se za života naginjahu.

 

Ante Šarac