POPIS SVIH PODUPIRATELJA

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Nakon objave javnog poziva za podupiratelje koji žele i mogu pomoći izgradnju nove kapelice s mrtvačnicom u Mandinu Selu podupirateljima su do sada postali:

KERAMIČARSKI RADOVI FILIP BARTULIĆ (Kongora)

OLTAR STOLARIJA KRALJEVIĆI  d.o.o. (Mrkodol)

OKITEN (130 m), PLOČICE, WC ŠKOLJKA, UMIVAONIK, ČESMA I OSTALO U TOALETU PROTOK d.o.o. (Tomislavgrad)

VANJSKA STOLARIJA:

  1. PVC prozor: 2,00×0,6 m (4 kom.) – DRAGAN MAJDANČIĆ (Rašćani), JOSIP I MATEJ MARKOVIĆ (Mandino Selo), BRANKO LONČAR BEBANOVIĆ (Lipa), PETAR I ANTE VUKADIN (Mandino Selo)
  2. PVC prozor: 1,00×1,20 m (1 kom.)SEPARACIJA GABRIĆ d.o.o. (Lipa)
  3. PVC ulazna vrata: 2,40×2,00 m (1 kom.) IVAN KOVAČEVIĆ (Srđani) i ZVONIMIR VUKADIN (Mandino Selo)
  4. PVC ulazna vrata: 0,72×2,10 m (1 kom.) SLAVKO, JOSIP I ZDRAVKO ŠUMANOVIĆ (Mandino Selo)
  5. PVC ulazna vrata: 0,8×2,00 m (1 kom.) DANE VUKADIN S OBITELJI (Mandino Selo)
  6. PVC ulazna vrata: 1,00×2,00 m (1 kom.)   ________________________

UNUTARNJA STOLARIJA:

  1. PVC vrata: 1,00×2,10 m (1 kom.) EFEKT d.o.o. (Tomislavgrad)

Dobro ljudi, hvala Vam svima!

MZ MANDINO SELO