OTVORENE PONUDE ZA REHABILITACIJU LOKALNE CESTE OPLEĆANI-VEDAŠIĆ I CESTA U STEPENU I MILJACKI

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Povjerenstvo za provođenje postupaka javne nabave Općine Tomislavgrad otvorilo je danas ponude pristigle na dva natječaja:

 Za rehabilitaciju lokalne ceste Oplećani – Vedašić, u dužini 400 m:

  1. KTM-Brina d.o.o. Posušje, 66.573,00 KM
  2. Livnoputovi d.o.o. Livno, 63.379,60 KM
  3. Roco comerce d.o.o. Livno, 91.903,50 KM

Za rehabilitaciju lokalnih cesta u naseljima Stepen (300 m) i Miljacka (600 m):

  1. KTM-Brina d.o.o. Posušje, 72.270,90 KM
  2. Livnoputovi d.o.o. Livno, 72.516,60 KM
  3. Roco comerce d.o.o. Livno, 110.769,75 KM

Slijedi detaljna provjera priložene dokumentacije nakon koje će povjerenstvo donijeti konačnu odluku.

Općina Tomislavgrad