OTVORENE PONUDE ZA IZGRADNJU KANALIZACIJE U NASELJU BOBARA

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Povjerenstvo za provođenje postupaka javne nabave općine Tomislavgrad otvorilo je danas ponude pristigle na natječaj za izgradnju kanalizacije u naselju Bobara. Pristigle su ukupno četiri ponude i to:

  1. Grupa ponuditelja Omazić d.o.o. Livno i Harisco d.o.o. Sarajevo, 337.939,29 KM
  2. Graditelj svratišta d.o.o. Prozor-Rama i Graditelj svratišta d.o.o. Zagreb, 350.195,04 KM
  3. KTM-Brina d.o.o. Posušje, 349.749,25 KM
  4. Konzorcij Kopex-Dodig d.o.o. Čitluk i G.P.B. d.o.o. Čiltuk, 331.632,41 KM

Slijedi detaljna provjera priložene dokumentacije nakon koje će povjerenstvo donijeti konačnu odluku.

Općina Tomislavgrad