OPĆINA TOMISLAVGRAD: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje jesenje sjetve otvoren do 15. listopada

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Općinski načelnik Tomislavgrad objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna općine Tomislavgrad za subvencioniranje troškova nabavke sjemena za jesenju sjetvu na području općine Tomislavgrad za 2021. godinu.

Pravo na subvenciju jesenje  sjetve imaju poljoprivredna gospodarstva koja se  bave proizvodnjom ratarskih i povrtlarskih kultura na području općine Tomislavgrad i koja su upisana u jedinstveni Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata koji vodi nadležna općinska Služba.

Subvencija, u skladu sa navedenom odlukom, odnosi se na subvenciju troškova nabavke  sjemena  žita i povrća za zasijanu/zasađenu poljoprivrednu površinu.

Zasijana površina  ratarskih kultura za koju se može ostvariti subvencija, odnosno poljoprivredna površina na kojoj se ostvaruje proizvodnja, je  minimalno 1 ha, a maksimalno 3 ha, a povrtlarska kultura za koje se ostvaruje subvencija (bijeli luk), pod uvjetom da se proizvodnja ostvaruje na minimalno 0,5 ha po kulturi.

Zahtjev se, putem prijemnog ureda (Centar za usluge građanima – šalter sala), podnosi  na  propisanom Obrascu za prijavu sjetve,  koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Propisani obrazac,  uz koji se dostavljaju i fiskalni računi kao dokaz za nabavci sjemena,   može se  preuzeti sa službene  stranice općine Tomislavgrad www.tomislavgrad.gov.ba ili u prijemnom uredu (šalter sala).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i inspekciju, Odsjek za gospodarstvo i poljoprivredu ili na brojeve telefona 034/356-445, 034/356-430 i 034/356-429 svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 14.00 sati.

Javni poziv ostaje otvoren do  15. 10.  2021.  godine,  do 14:00 sati.

Prijave podnesene izvan ostavljenog roka neće se razmatrati.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.