NEDJELJNA PRIČA: Peta zapovijed Božja

objavljeno u: NEDJELJNA PRIČA | 0

“Ne ubij!”


„Nemoj mrziti nikad nikoga,
niti škoditi tijelu bližnjega svoga!”


“A đavlovom je zavišću došla smrt na svijet,

i nju će iskusiti oni koji njemu pripadaju!”

(Mudr 2, 24)


U petoj zapovijedi Bog zapovijeda: brinuti se

za život i zdravlje svoje i svoga bližnjega te za dušu svoju i dušu bližnjega!
U ovoj zapovijedi zabranjuje Bog: ubiti samoga sebe i
nepravedno ubiti bližnjega; škoditi zdravlju svojemu i svoga bližnjega; škoditi duši bližnjega, navesti ga

na zlo ili odvratiti od dobra!


“Zavist je ubila Abela, braću Josipovu razdražila,
Danijela bacila u lavovsku jamu,
glavu našu, Isusa Krista na križ prikovala.
Zavist je pratiteljica oholosti, jer ne može biti
da oholica ne zavidi.
Zavist se žalosti radi tuđega dobra,
a veseli se zlu drugih! Zavist je kćerka oholosti!

(Sv. Augustin)

“Kod prve čaše čovjek pije vino,

kod druge čaše vino pije vino,
kod treće čaše vino pije čovjeka!”
(Kineska poslovica)

“Više ih se utopilo u vinu, nego u moru!”

 

 

Tekst: fra Petar Ljubičić