NAŠA ŠKOLA: Učenici (28)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1980./1981. (rođeni 1969.)

Seser Zdravka Šimunova Mandino Selo

Dilaver Mesud Muharemov Mandino Selo

Bilanović Snježana Božina Mandino Selo

Dilaver Hajna Tajkina Mandino Selo

Dilaver Senad Osmin Mandino Selo

Kovačević Dražana Tomina Srđani

Kovačević Svjetlana Jurina Srđani

Kovačević Zora Ivanova Srđani

Marković Josip Božin Mandino Selo

Milisav Biljana Božina Mandino Selo

Važić Dražana Jovanova Rašćani

Vukadin Tomislav Ilijin Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.