IZ ARHIVA Slobodne Dalmacije, rujan 1998. godine

objavljeno u: SLOBODNA DALMACIJA | 0

TOMISLAVGRAD: Betonare kao gljive poslije kiše

Prema nekim pokazatelji­ma u tomislavgradskoj se općini već dugo nije gradi­lo kao ove godine.
Prije svega, misli se na izgradnju brojnih obiteljs­kih kuća i manjih privat­nih gospodarskih objeka­ta. Naime, još od vremena početka sedamdesetih, ka­da su brojni Duvnjaci kući počeli slati prve devize za­rađene po brojnim zemlja­ma zapadne Europe, u ovom se kraju više nije gra­dilo. U prilog toj tvrdnji ide podatak da stovarista koja u Tomislavgradu prodaju građevinski materijal po­sluju kao nikad. U lipnju, srpnju i kolovozu, bilo je dana kada se prodavalo i po pet kompletnih krovo­va, a o cigli, crijepu i ce­mentu da i ne govorimo.

Povećanim intenzite­tom gradnje omogućeno je zapošljavanje velikog bro­ja radnika i postojeće ra­spoložive građevinske in­frastrukture. Naime, po uzoru na dobro organizi­rane i profitabilne male građevinske tvrtke u Nje­mačkoj, brojni su Duvnjaci povratnici slične osnovali i u rodnom kraju Tehnički dobro opremljene i ekipi­rane, osposobljene za brzo i kvalitetno unutarnje i vanjsko žbukanje, kao i sve druge zidarske rado­ve, sve te tvrtke imaju pu­ne ruke posla.

Zahvaljuju­ći njihovu dobrom glasu, često ih se može sresti i na gradilištima širom Repu­blike Hrvatske posebno Dalmacije. Koliko je gradi­teljstvo na ovim prostori­ma postalo veliki biznis u kojem mnogi vide šansu za dobrom zaradom govo­ri podatak da u Tomislavgradu postrojenja za auto­matsko spravljanje betona niču kao gljive poslije kiše. Takvih, popularnih betonara u ovom trenutku ima čak pet, i sve dobro rade. Doduše, njima na ruku ide to što sličnih postrojenja nema u susjednim općina­ma, pa tako tržište za svoj beton nalaze i u Livnu, Kupresu, Glamoču i Drvaru.

Bez obzira što u za to nadležnoj Općinskoj slu­žbi nismo uspjeli doznati točan broj ove godine izda­nih dozvola za gradnju, tvrdnja da se u ovoj općini gradi više nego inače ipak ostaje.

Priredio: Milan Vukadin