DUVANJSKI DANI KULTURE, 1978. godina, tri priloga:

objavljeno u: NOVOSTI | 0
  1. U godišnjaku Duvanjski dani kulture iz 1978. godine, u članku  „Ekonomska migracija i kultura“, Petar Miloš piše o kretanjima stanovništva 60. godina prošloga stoljeća kad je čak 6.500 Duvnjaka radilo u Njemačkoj i zapadnim zemljama. 

Tako Petar, na samo njemu svojstven način,  piše o promjenama koje su te migracije donosile u duvanjski kraj. Na ozbiljan, ali i duhovit način, bilježi promjene u načinu života, običajima, jeziku, odijevanju, nadijevanju imena djeci, itd. koje su polagano ovu tada ruralnu i zaostalu sredinu mijenjale i povezivale s razvijenim svijetom.   

  • U godišnjaku Duvanjski dani kulture iz 1978. godine, u članku  „Mjesna zajednica Crvenice“, Petar Miloš piše o dolasku struje u selo (1971.), izgradnji škole (1972.) i izgradnji vodovoda (1973.).
  • Djelatnost Bosnaprometa u Duvnu.