DUVANJSKA PREZIMENA: Zvonari

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Danas na duvanjskom području Zvonari žive na Kolu (5 obitelji, 26 članova) i u Tomislavgradu (1, 6).

O nastanku prezimena Zvonar Petar Šimunović kaže: “Svaka je župa najčešće imala i svojega zvonara. To se usputno zanimanje redovito nasljeđivalo i zarana postalo motivom mnogih prezimena Zvonarek (Hrvatsko zagorje), Zvonarević ( u Slavoniji), Zvonarić (u istočnoj Slavoniji i oko Karlovca, a odatle je preneseno i među gradišćanske Hrvate, iako oni, kao i mi imaju Mažnariće od njemačkog Mesner “zvonar” i Harangozo, mađ. “zvonar” itd.). Zato među Zvonarima na tako širokom are alu ne valja tražiti srodstvo.”‘

Što se pak tiče duvanjskih Zvonara, koji se pojavljuju početkom 19. stoljeća, nikako ne može biti riječ o zvonarima koji su obavljali zvonjenje u crkvama, jer jednostavno Turci nisu trpjeli crkve, a osobito su bili protiv zvona.

Čini se da bi u ovom slučaju bilo logičnije govoriti o obrtnicima koji su izrađivali zvona primjerice za stoku ili ih prodavali. Stoga prezimena Zvonar nema u biskupskim popisima bosanskohercegovačkih Hrvata katolika u 18. stoljeću.

Prvi službeni spomen duvanjskih Zvonara je onaj od 16. Studenog 1814. godine, kada knezovi duvanjski pišu pismo (napisano je bosančicom) u Rim da njihovi, svećenici, popovi glagoljaši don Jakov Perković, don Ilija Jurčević, don Jure Dilber, don Jure Mihaljević, don Jozo Ivković i don Jozo Lučić dobiju status misionara. Pismo su potpisali knezovi Đuro Zvonar, Pavo Pavičija, Ilija Zovko, Bože Protrka, Marijan Čalić i Marijan Đaić (vjerojatno Džaja ili Žaja).2 U matici vjenčanih stare župe Seonice u vremenu od 14. Veljače 1822. do 26. studenog 1866. godine Zvonari su upisani 7 puta a mi izdvajamo 3 upisa da bismo potvrdili da se jednako upotrebljavaju obje inačice prezimena Zvonarević i Zvonar, te da su u prvoj polovici 19. stoljeća

Zvonari živjeli u Županjcu, na Kolu i u Mrkodolu. Prvi upis: 14. veljače 1822. godine udaje se Matija kći Blaža Zvonarevića iz Županjca i majke Ive rođene Batišić (?) iz Brišnika z Drugi upis: 3. veljače 1823. godine ženi se Marijan sin Ante Zvonarevića s Kola i majke Delfe rođene Bagarić iz Brišnika s Ivom kćeri Blaža Ljubičića iz Županjca i majke Jele rođene Perković sa Sviba. Jedan od kumova je i Marko Zvonar s Kola.

Treći upis: 24. studenog 1829. godine udaje se Matija kći Jure Zvonara iz Mrkodola i majke Ruže rođene Anić iz Bukovice za Jozu sina Joze Bilandžića s Kola i majke Matije rođene Škarić iz Buškog Blata.

Pripadnici ovoga roda s duvanjskog područja opredijelili su se za kraću inačicu prezimena – Zvonar.

Izvor: Ante Ivanković: Duvanjska prezimena, 2001.