DUVANJSKA PREZIMENA: Stipići

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Danas na duvanjskom području Stipići žive u Letki (10 obitelji, 46 članova), Stipanićima (6, 22), Tomislavgradu (5, 15), Sarajlijama (3, 10) i u Šujici (25, 95 članova).

Starinom su iz Omolja, gdje je biskup fra Pavo Dragićević 1741/42. godine zabilježio 16-članu obitelj Petra Stipića. Tada u Viru pokraj Posušja živi obitelj Jure Stipića s 12 članova. O Juri je spomen ostao i od ranije; kad je 9. srpnja 1735. godine u Viru biskup makarski Stipan Blašković u sklopu svog pastirskog pohoda drevnoj Duvanjskoj biskupiji krstio “dijete Marka i Matije Ninković i da mu ime Stipan-Ante, Jure Stipić iz Vira pojavio se u ulozi kuma.

I biskup fra Marijan Bogdanovć imao je prigodu 1768. godine u Omolju zabilježiti 19-članu obitelj Mate Stipića. U Viru pokraj Posušja broj Stipića u odnosu na 25 godina ranije se povećava: već spominjani Jure sada ima 11, Nikola 14, Ilija 8 ukućana, a u Drinovcima su se već stabilizirala dva Stipića domaćinstva: Matino sa 17, Lovrino sa 7 duša.

Iza godine 1768. Stipići se šire u Letku, Sarajlije, Šujicu i Stipaniće, a oko 1850. dio Stipića iz Letke seli na kuprešku visoravan, u Blagaj.

Danas Stipići žive u mnogim dijelovima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, naročito u središnjoj Bosni.

Izvor: Ante Ivanković: Duvanjska prezimena, 2001.