DON ILIJA REZO (1904.-1988.)

objavljeno u: POVJESNICA | 0

Rođen je u Mandinu Selu 17. srpnja 1904. Osnovnu školu (četiri razreda) završio je u rodnom mjestu, a gimnaziju (osam razreda) u isusovačkom sjemeništu u Travniku, gdje je maturirao 1925. godine. Filozofsko-teološki studij pohađao je u sarajevskoj bogosloviji. Za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je 1. srpnja 1928.

Služio je vojsku u Mostaru, samo dva mjeseca, jer je ocijenjen privremeno nesposobnim. Najprije je kratko djelovao kao kapelan u Viru 1929. Zatim je župnik u Ravnom u istočnoj Hercegovini dvije godine (1930.-1932.), a potom u Grabovici na Bušku blatu 14 godina (1932.-1946.), dok ga komunisti nisu uhitili i sudili na dugogodišnju zatvorsku kaznu: osuđen je na osam godina zatvora zbog kritiziranja Staljina.Osuđen je na pravdi Boga, potpuno nevin. Kaznu je proveo u Kazneno-popravnom domu u Zenici (od rujna 1946. do početka 1955.).

Iako su se u međuvremenu, 1948., jugoslavenski komunisti razišli sa Staljinom, to ga nije spasilo zatvora! U zatvoru je zbog više bolesti i operacija proveo 25 mjeseci u bolničkom krevetu. Po izlasku iz zatvora nekoliko je mjeseci župnik u Drežnici (1955.).

U svibnju 1955. preuzeo je župu u Prenju (Dubravama), gdje je župnikovao punih 25 godina, sve do umirovljenja. Tu je napravio novi oltar, popravio župnu kuću. Umirovljen je 1980. i posljednje godine života proveo je u Svećeničkom domu u Bijelom Polju.

Umro je 30. prosinca 1988. Pokopan je sutradan u svećeničkoj grobnici na Šoinovcu u Mostaru.

Izvor: Robert Jolić: Sto godina župe Kongora, Tomislavgrad, 2017.