SAČUVANO OD ZABORAVA: Kupovna dozvola iz 1947. godine za nabavu magareta

objavljeno u: SAČUVANO OD ZABORAVA | 0

Preslika zanimljiva dokumenta-Kupovne dozvole iz 1947. godine, kojom Mjesni narodni odbor u Letki, Anti Gudelju iz Vedašića, odobrava kupovinu – magareta! Uz zaglavlje, koje je strojno pisano, ostatak dokumenta je pisan rukom. Zahvaljujemo se na ustupljenom dokumentu, čiji prijepis, kao i presliku, donosimo u nastavku.

 

Mjesni narodni odbor u Letki

Sreza duvanjskog

Broj: 267

Dne, 24. XI. 1947.

Letka

                                           Kupovna dozvola

Za druga Gudelj Antu + Ivana, iz sela Vedašića, srez Duvno, kojom je potrebno da kupi u Duvnu 1 (jedno) magare za svoje vlastite potrebe.

    Sekretar                                                  Predsjednik    

    (potpis)                                                      F. Mašić