DOM NARODA PARLAMENTA F BiH DANAS ODLUČUJE O POVRATKU OPĆINSKOG SUDA U TOMISLAVGRADU

objavljeno u: NOVOSTI | 1

U Sarajevu se danas, s početkom u 12 sati, održava 13. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu nalazi se 13 točaka dnevnoga reda, među njima i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, (predlagatelj: Stipan Šarac, zastupnik u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH) – skraćeni postupak. Usvajanjem ovoga prijedloga osniva (vraća) se Općinski sud u Tomislavgradu.

Podsjećamo, Inicijativu za izmjenu Zakona o sudovima u FBiH predložila, podržala i izlobirala su dvojica zastupnika Hrvatskog nacionalnog pomaka (HNP) Petar Galić i Ante Baković, po kojima i sama inicijativa nosi naziv. Inicijativu za Izmjenu Zakona o sudovima u FBiH podnijeli su još u veljači 2020. godine, na koju je Federalna Vlada dala suglasnost u srpnju. Zastupnički dom Parlamenta FBiH na svojoj 15. redovitoj sjednici podržao je Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima-predlagatelji: Petar Galić i Ante Baković kojim se predviđa uspostava Općinskoga suda u Tomislavgradu.

Ovdje pročitajte prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima u F BIH koji je predložio izaslanik u Domu naroda Parlamenta F BIH Stipan Šarac.

Foto: parlamentfbih.gov.ba