CVITKO I LUNA

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Živimo u vremenu jakih konjskih snaga, ali ukalupljenih u pregršt limenih, hladnih automobilskih dijelova. Pogled na Lunu i malenoga Cvitka donosi potpuno nešto sasvim drugačije – savršenstvo prirode i Božjega stvaranja. Fotografiju ju načinio naš Ante Vukadin još 2013. godine, na Ošljaru, planini iznad Eminova Sela. Na žalost, kako nam je kazao, Cvitko je stradao od strane vukova kao odrasli pastuh. Dio su krda koje obitava na ovome dijelu duvanjske općine.