ANTE ŠARAC: Jutro

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Rascvalo jutro
na staklu neba,
na mirnome moru,
u radosnu ptičjem pjevu,
u kaplji kristalne rose.
 
Rascvalo jutro
u dječjem oku,
novome koraku
i iskoraku vjere u Ino –
vječno rascvjetano.


Izvor: Ante Šarac: Na Riječ oslonjen, Rijeka, 2016.

Foto: Vinko Ljubas