ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prema zanatu (1)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Andačić – prema turskoj riječi andak, znači “rukohvat na kraju užeta za stezanje bale sijena”; vjerojatno se odnosi na zanimanje užetara

Bagarić-Glizić – drugo prezime prema riječi gliza što znači ukišeljeno mlijeko; podrijetlo riječi iz ilirskog pastirskog jezika i znači zapravo sir; glizići su tako sirari 

Bagarić-Sulić – drugo prezime prema riječi sula u značenju “drvena posuda za maslo, sir”; ljudi koji su pravili drvene posude, ili pak mliječne proizvode 

Bagarić-Šoljak – 1. drugo prezime možda ima korijen u starosI. jeziku i znači cipela; šoljci bi mogli biti cipelari, postolari; 2. ipak držim da je šoljak zapravo šuljak, a znači komad drveta, klada ili pak žito pomiješano s pljevom; šuljak bi tako bio malen čovjek

Bakula – možda od korijena baculus (lat.) u značenju pastirski štap; vjerojatno su Bakule bili vlaški pastiri

Bekavac – vjerojatno označuje zanimanje mesara, kasapina (prema tal. becco – jarac)

Brizar – čovjek koji izrađuje brize, grebene

Br(i)zarović – Brizarov potomak

Čuić (Čuvić, Čuhić) – držim da je prezime izvorno glasilo Čohić ili Čojić i da se radi o zanatu, dakle o ljudima koji su se bavili preradom čohe (perz.-tur. ču ha = debelo sukno)

Ćabak – zapravo Tabak; tabak u ar. znači kožar

Ćurčić – ćurčija (tur.) je krznar ili trgovac krznom

Ćurdo – nadimak koje je postao prezimenom; povezan je s perz. riječju ćurdija što znači kožuh; možda su Ćurde proizvodili takve ćurdije

Dodig, Dodigović – staro stočarsko prezime, znači doseljenike, nomade, koji se “dodignu” za stokom

Gudelj – 1. vjerojatno od glagola guditi, gusliti; dakle guslar, narodni pjevač; 2. Nosić drži da je korijen vlaški i da je u korijenu riječ gud* u značenju umiljat: gudelji kao umiljati ljudi

Jazidžić – prema tur. riječi jazidžija što znači pisar; vjerojatno je netko u rodu bio pismen

Jeginović – prema tur. riječi jege što znači oštrač noževa ili turpija; onaj koji se bavi oštrenjem noževa ili radi turpijom

Karačić – Šoljić – drugo prezime vjerojatno vlaško: u alb. jeziku sholle znači opančar

Kelava, Kelavić – riječ vjerojatno iz vlaškog jezika u značenju “sitni slani ovčji sir u mješini”: stočari koji proizvode sir, sirari

Knezović – prema imenu seoskoga kneza; tako su turske vlasti nazivale glavare sela6

Knežević – isto kao i Knezović

 

 

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.

Foto: Ivica Šarac