SVETI NIKOLA, BISKUP

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Danas  Crkva katolička slavi spomendan sv. Nikole, zaštitnika djece, mladeži, mornara i putnika. Još mi zvoni u ušima molitva iz djetinjstva: Sveti Nikola putniče, moli za nas.

Nikola je bio biskup Mire u Liciji (današnja Turska). Umro je oko sredine IV. stoljeća. Štuje se u svoj Crkvi, osobito od X. stoljeća. Na poseban način štuje se kao zaštitnik mornara, putnika i djece. Crkva u Hrvata danas obilježava Mornarski dan. Zaštitnik je Varaždina i Čakovca.

Himan

Svetac što danas slavimo ga smjerno
Upravnik bješe, razboriti otac,
A sada slavan kraljuje sa Kristom
Zauvijek blažen.

Narodu Božjem služio je vjerno
Dajući primjer svetosti i žara,
Trudeć se uvijek omiljeti Bogu
Čistim životom.

Zagovor njegov kod tebe, o Bože,
Neka nam grešnim izmoli tu milost:
Da grijeh nam prostiš, radost nam podariš
U nebo doći.

Jedinom Bogu pohvala i dika,
Na nebu slava, vjekovječna hvala,
Što mudro svijetom zakonima svojim
Zauvijek vlada. Amen.

Priredio: Ante Vukadin – Ćipa