SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (18): Rog i Roško Polje

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Južno od Roška Polja, na padinama planine Zavelim, nalaze se ostaci srednjovjekovnog grada Rpga koji se često spominje u povijesnim izvorima. Grad je uništen, osim nekoliko ostataka zidina zaraslih u šumu, pa je nemoguće vidjeti njegove dimenzije.

 
Na lokalitetu Glavičica, po predaji, bila je katolička crkva, gdje je za turske vladavine podignuta džamija i pored nje muslimansko groblje. Lokalitet seljaci nazivaju džamija. Vlasnik zemljišta Mate Orlović prije 20 godina (1957.), orući zemlju, nailazio je na ljudske lubanje.

 
Južno od polja nalazi se velika gradina s ostacima keramike.

 
Na mjestu nove katoličke crkve postojala je stara, pokrivena slamom od 1858.-1924. godine. Od stare crkve sačuvano je zvono iz godine 1856. godine koje se nalazi u Župnom uredu u Rošku Polju, teško 9 kg.

 
Pored groblja sv. Ive u Roškom Polju na većem tumulu, promjera 30 m i visine 6 m, nalazi se nekropola sa 34 stećka, pretežno utonula u zemlju, slabije obrađeni i amorfni, bez ukrasa i oštećeni. Pojedini grobovi na tumulu vidljivi. Uz ogradu groblja nalazi se jedna ploća bolje obrađena. Unutar groblja nalaze se tri kamene ploče slabije obrade.

 
Osim stećaka ima više starih križeva s natpisima i arhaičnim ukrasima

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.
Foto: Ćiro Raič