SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (14): Eminovo Selo

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Sjeverno od seoskog puta Eminovo Selo – Buhovo nalazi se jedan stećak (sljemenjak) s postoljem, ukrašen svastikom, stiliziranom ljudskom figurom, čovjekom na konju i arkadama po čemu je jedan od najljepših stećaka duvanjskog područja.

 
U pravcu Buhova (stotinjak metara) nalazi se manja nekropola od pet stećaka (tri ploče, jedan sanduk i jedan sljemenjak). Stećci su bolje obrade, s ukrasima, pojedini prevaljeni i oštećeni.

 
Nedaleko od ovih stećaka, na manjem uzvišenju, nalazi se veće nekropola od 46 stećaka (34 ploče, 12 sanduka), slabije obrade, amorfni i utonuli u zemlju. Od njih je samo sanduk ukrašen.

 
Prema ranijoj evidenciji na brdu Orlovac nalazi se velika gomila.

 
Preko sela je vodio rimski put. U selu je pronađeno kamenih ulomaka rimskih građevina, opeke sa žigovima rimskih radionica Salona i Pansiana, ostataka starokršćanske građevine, dijelova kapitela, sarkofaga i novca.

 

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.
Foto: Ćiro Raič