S VRHA GRUDE: O zlu (2)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Zlosretnici su veliki psovači.

Tvorac zla ima pristaše najčešće u višim staležima.

Tko je u duhovnoj kondiciji, taj u ljudima vidi više dobra no zla.

Čovjeku je dana mogućnost da bira između dobra i zla. Tko ne koristi tu mogućnost, taj klizi prema zlu.

Sigurno je jedno: Dobro je konačni pobjednik.

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.