OSVRT ANTE VUKADINA NA TEKST ANTE IVANKOVIĆA O VUKADINIMA

objavljeno u: MANDOSELJSKA PREZIMENA | 0

Evo još malo podataka o rodu VUKADIN.  Od ranije je poznato da je duvanjski kraj postojbina roda VUKADIN. Vukadini su se tijekom stoljeća raselili po čitavoj  današnjoj Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Jedna grana roda Vukadin je iz Mrkodol najprije preselila u Rakitno gdje je prezimenu Vukadin pridodala i Romić. Ovaj dodatak u narodnoj predaji je sačuvan  u priči vezanoj za jednog starijeg Vukadina koji je od rođenja bio hrom. Kako je njegovu kćerku turčin tražio  da mora prvu bračnu noć provesti s njime (bijaše takav običaj), junačina Vukadin ubije Turčina i moj mrkodoljski  Vukadin pobjegne u Rakitno. Kako je bio hrom ubrzo su njegove potomke prozvali (H)Romići. Dakako da je početno slovo ‘H’ otpalo i ostalo je samo prezime ROMIĆ.  Na taj način nastalo je novo prezime VUKADIN – ROMIĆ.   

Od tih Vukadina – Romića  jedna grana rakickih Vukadina – Romića odselila je iz nekih razloga  na Kupreško polje  u selo BILI POTOK. Ti novodoseljeni  Vukadini – Romići dugo vremena nosili su oba prezimena. Vremenom je župnik upisujući novorođene ili vjenčane u matične knjige ( Liber baptisatorum i Liber kopulatorm) ispuštao jedan dio dvočlanog prezimena. Jedni su se u istom rodu počeli  i službeno nazivati samo Vukadini, a drugi samo Romići.

Takvo je stanje i danas. Jedna grana nekadašnjih Vukadina – Romića preziva se Romić, a druga grana Vukadin. Iz te obitelji  Romić potječe i dr. Boško  Romić, kirurg abdominalne kirurgije na Rebru u Zagrebu. Jedan njegov  bliski rođak  i danas živi u Stražbenici (Kupres) s prezimernom Vukadin.   

Ivica,  prije dvije ili tri godine poslao sam ti opširniji članak o IVI  ROMIĆ iz roda Vukadin – Romić iz Biloga Potoka. Taj članak je objavljen na stranicama našega portala. Na žalost ja sam ga negdje zagubio. Molim te pronađi i pošalji mi. Za učinjeno dobit ćeš moju hvalu.  U prilogu šaljem još malo podataka o Ivi Romić.

 

Vukadini – Romić

Starinom su iz Duvna a starinom su nastali od plemena Vukadin. Doselili su prvo u Bili Potok (Kupres)  između 1756. i 1762. kada je u obrani svoje nevinosti krvnički ubijena Iva Romić, djevojka mučenica kojoj i danas nakon više od dva stoljeća narod hodočasti na grob i čuva uspomenu na nju. Turci su je sasjekli i krvnički unakazili.  Spomendan joj je 15. kolovoza – Velika Gospa.

Grob/kapela Ive Romić, učenice iznad Ratkovina

Spomen dan: 15. kolovoza

Kao čobanica u obrani svoje djevojačke časti i poštenja hrabro je poginula. I danas hodočasnici dolaze na njezin grob.

Vukadini – Romići  iz Rakitna (danas dio hercegovačke općine Posušje) sačuvali su predaju o nastanku svog prezimena. Priča se da im je za turske vlade doselio “četvrti did” iz Seonice i Mrkodola (sela na Duvanjskom polju) hrom u jednu nogu, a imao je tri sina. Kad je ženio najmlađeg sina, beg iz Duvna zatraži da prenoći prvu noć s nevjestom ali ga Romići ubiju i pobjegnu u Rakitno, donoseći nadimak Romići, kojeg su dobili po hromom ocu.

U Zlosela su doselili iz Stražbenice nakon rata. Obitelj Romić se bavi poljoprivredom, uzgojem ovaca i krava na svojoj farmi. 

Iz ove obitelji je nekadašnji načelnik općine Kupres i predsjednik HDZ-a OO Kupres  dr.v et. med. Perica Romić a dr. Boško Romić je poznati kirurg u Zagrebu.

 

(napomena: preuzeto iz monografije Marijan Karaula: Župa Suho Polje na Kupresu, 2014.)