NAŠA ŠKOLA: Učenici (56)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 2007./2008. (rođeni 1997.)

Dilaver Ermina Merhudinova Mandino Selo

Dilaver Salika Mesudova Mandino Selo

Križanac Ivan Brankov Mandino Selo

Landeka Ivan Stipe Srđani

Majić Ružica Jozina Mandino selo

Seser Šimun Milanov Mandino Selo

Šarac Luka Ivanov Mandino Selo

Vukadin Marina Markova Mandino Selo

Rezo Kristijan Jurin Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.