IZ ARHIVA NAŠIH OGNJIŠTA: ožujak – travanj 1977., god VII., broj 2 (38), str. 15

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA | 0

HOĆE LI SE GRADITI NOVA CRKVA U KONGORI?

Crkva u župi Kongora dovršena je 1927. To nije dugo razdoblje. Međutim, crkva je građena na starinski način, bez izolacije temelja. Više puta je i popravljana, ali je unatoč svemu tome iz godi­ne u godinu bivala sve gora. Sada je skroz dotrajala počevši od zidova do krova. Prema mišljenju mjerodavnih stručnjaka ne isplati se više nikakav popravak. Novac bi jednostavno bio bačen u vodu, kao što se to i ranije do­gađalo. Stoga smo došli do zaključka da bi jedino rješenje bilo gradnja nove crkve. A da bismo znali što o tome mis­le župljani, odlučili smo među njima provesti anketu. Tekst ankete glasi:

Dragi župljani,

 

treba raditi nešto o crkvi. Složili ste se za popravak stare, ali je inženjer protiv toga. Treba dakle praviti novu, jer je stara trošna.

 

Pristaješ li na to:

 

1.   DA

2.   NE

Ukoliko pristaješ, koliku svotu obećaješ dati za početak radova?

Dinara­­­­_________

 

Opaska: gore okružiti DA ili NE.

Župnikov potpis

Molimo sve radnike koji povremeno dolaze kući da ovlaste nekoga koji će u njihovo ime i na temelju njihova mišlje­nja potpisati anketu. Molimo također i sve druge naše radnike kao i bivše župljane ove župe diljem svijeta da i oni svojim dobrovoljnim prilozima po­mognu u gradnji svoje nove zavičajne crkve.

Milodare primamo na naslov: Župni ured Kongora; 79540 DUVNO. Ako anketa uspije i većina bude za gradnju nove crkve, izabrat ćemo odbornike koji će prilikom gradnje u ime svojih sela u svemu suodlučivati. 

Vaši dušobrižnici: fra Martin Planinić

i fra Blago Karačić