EVANĐELJE PO PRAVOPISU

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0

         Da bi se neko pravopisno pravilo ispravno primijenilo, treba paziti na značenje riječi, osobito kad jedna riječ ima više značenja pa imenica, primjerice, može biti opća i označivati neko vlastito ime, naslov i slično. Tako je katkad i s riječju evanđelje, temeljnim nazivom kršćanske terminologije.

       Riječ evanđelje (prema grčkom euangelion, „radosna vijest“, „blagovijest“ ) ima tri značenja; ona znači (1) temeljnu kršćansku poruku, sadržanu u svim novozavjetnim knjigama, dakle ne samo u četiri evanđelja nego i u poslanicama, Djelima apostolskim i Otkrivenju; (2) posebnu književnu vrstu Novog zavjeta, za razliku od poslanice, apokalipse, prispodobe, logije … ; (3) posebnu novozavjetnu knjigu (Evanđelje po Mateju, Evanđelje po Marku, Evanđelje po Luki i Evanđelje po Ivanu). 

        Dakle, kad riječ evanđelje znači poruku, piše se malim slovom. To se vidi u ovim sintagmama: naviještati evanđelje, evanđelje Isusa Krista, Kristovo evanđelje, Božje evanđelje … Tu katkad vlada stanovita nedosljednost, možda pod utjecajem hrvatskog prijevoda Novog zavjeta (KS, Zagreb, 1973.). B. Duda i J. Fućak veliko slovo upotrebljavaju i kad je riječ o poruci: „Tako sam od Jeruzalema pa naokolo sve do Ilirika pronio Evanđelje Kristovo“ (2 Kor 15, 19). Takva se upotreba može opravdati jedino iz poštovanja. U Rupčićevu prijevodu Novog zavjeta (Sarajevo, 1961.) umjesto riječi evanđelje (poruka) dosljedno je upotrijebljena sintagma Vesela vijest, a u njegovu prijevodu uključenu u cjelovit prijevod Biblije (Stvarnost, Zagreb, 1968.) dosljedno se upotrebljava sintagma radosna vijest. Takvo se odstupanje od pravopisa dade opravdati stilskom obilježenošću sintagme i isticanjem.   

      Kad riječ evanđelje znači posebnu novozavjetnu književnu vrstu piše se malim slovom. U Novom zavjetu, primjerice, više je književnih vrsta: evanđelje, logija, prispodoba, poslanica, apokalipsa … Kad riječ evanđelje znači posebnu knjigu Novog zavjeta, ona se piše velikim slovom: Evanđelje po Mateju, Evanđelje po Marku … .

       Dakle, sažeto rečeno, apostoli su naviještali evanđelje, evanđelisti ga zabilježili u četiri evanđelja (Evanđelje po Mateju, Evanđelje po Luki, Evanđelje po Marku i Evanđelje po Ivanu), a ostali pisci u ostalim novozavjetnim spisima. 

Iz (još) neobjavljene knjige „Jezične nedoumice i stranputice“ pok. Marka Kovačevića

odabrao Ante Šarac