DUVANJSKA PREZIMENA: Antosovići

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Danas na duvanjskom području Antosovići žive u Brišniku (3 obitelji).

U osnovi ovog kao i prezimena Antičević iz Cebare je vlastito ime Ante. Ova prezimena kao i “mnogi drugi likovi od Ant- vuku današnje jezično podrijetlo od rimskog gentilicijskog imena Antonius, koje se smatra etrurskim. Kasnije se ime širilo kultom sveca Antuna Opata, koji se u nekim našim krajevima smatra zaštitnikom stoke, i još više, mlađim svecem Antunom Padovanskim.

“Čini se da je to ime u našim krajevima nazočno istom od 15. stoljeća. Tako je 1464. zabilježeno ime fra Ante Dubrovčanina, 1513. fra Ante Jezerčanina, 1572. fra Ante Matkovića, 1613. fra Ante Jurišića i 1684. fra Ante Gabeljaka. Jedan Antin imenjak bio je i biskup: fra Ante Matić iz Požege.Antosovića nema u biskupskim popisima bosanskohercegovačkih Hrvata katolika u 18. stoljeću, a također ih nema u maticama stare župe Seonice do 1880. godine, što pak znači da su mogli doseliti ili nastati nakon osamostaljenja župe Bukovica, kojoj pripada i stanište tog prezimena – Brišnik. Oni su ipak nastali, i to od starog brišničkog roda Batarila. Prezimenska kombinacija Batarilo-Antosović javlja se 1897. kada je upisano rođenje Ruže Ćosić kćeri Marijana Ćosića i majke Lucije Dukić iz Donjeg Brišnika, a krštena joj kuma Matija Batarilo Antosović. 1898. upisano je krštenje Joze sina Mate Ćosića iz Cebare i majke Marije Batarilo-Antosović. Kum je bio Marko Dukić iz Donjeg Brišnika.

 

Tekst: Ante Ivanković: Duvanjska prezimena, 2001.

Foto: Ivica Šarac