DUVANJSKA PREZIMENA: Alagušići

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Danas na duvanjskom području Alagušići žive u  Grabovici (9 obitelji, 27 članova).

Alagušići, čije prezime M.Petrić bilježi kao Lagušić, nastali su od starog roda Šarića iz Grabovice, a po Turkinji Alaguši prozvani su Alagušićima.

Vjerojatno je riječ o pokrštenoj Turkinji, Alaginoj udovici ili djevojci iz roda Alagića, koja je nakon udaje dobila neslužbeni naziv Alaguša, u svakom slučaju nakon udaje za Šarića katoličke vjeroispovijesti.

U maticama krštenih stare župe Grabovice Alagušići se prvi put pojavljuju 9. studenog 1834.godine, kada je upisao rođenje Ive kćeri Ivana Alagušića i majke Anđe rođene Kapulica iz Prisoja

Izvor: Ante Ivanković: Duvanjska prezimena, 2001.