DIVLJE ODLAGALIŠTE OTPADA NA PODINAMA

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Jučer smo pisali o otpadu koji se baca u Procipinu a nekoliko stotina metara zapadnije nesavjesni među nema otvorili su divlju deponiju na Podinama. Vuna, konzerve, velike plastične boce piva od 2 l… Samo je dio odbačenog materijala. P(r)ozivamo onoga koji ga je (o)stavio, da ukloni svoj ružan potpis u prirodi.