ZEMLJOPISNI NAZIVI DUVANJSKOG PODRUČJA: Bogdašić

objavljeno u: ZEMLJOPISNI NAZIVI | 0

Ekonim Bogdašić je istovjetan s prezimenom Bogdašić, koje je izvedeno od osobnog imena Bogdan, koje se davalo djetetu što su ga roditelji dugo i željno očekivali, pa im ga je napokon „Bog dao,“ dakle rođen je sin od „Bog(a)dan.“

Hrvatskom imenu Bogdan upotpunosti odgovara grčko ime Theodosios = od Boga dan, dok slično grčko ime Theodoros odgovara našem imenu Božidar, od koje su najčešći hipokoristici: Bože i Božo.

Inače, ime Bogdan veoma je rano potvrđeno i na duvanjskom području:  1326. godine povelju bosanskog bana hrvatske krvi i imena Stipana II. Kotromanića i brata mu Vladislava, kojom oni daruju velikom knezu Grguru Stipaniću pet duvanjskih sela, potpisao je u ulozi svjedoka i duvanjski vojvoda Bogdan s braćom (od Domn’ voevoda Bogdan i s br’tioi).  Iako bi bilo pretenciozno vezivati vojvodu Bogdana s ekonimom Bogdaši, i tu mogućnost ne treba u potpunosti isključiti.

Dakle, od imena Bogdan nastao je, uz Bogdo, Bogde, i hipokoristik Bogdaš, i to na isti način kao i hipokoristična imena: Andrijaš (bugarštica „Kraljević Marko i brat mu Andrijaš“, objelodanjena 1556. godine u „Ribanju i ribarskom prigovaranju“ Petra Hektorovića, Matijaš (ugarski kralj Matijaš Korvin, poznat u hrvatskim narodnim pjesmama kao Janko Sibinjanin). 

Pokraj Livna nalazi se selo Bogdaši, koje je najvjerojatnije nastalo od imena Bogdaša, koje je kasnije postalo i prezime. Dodavanjem uobičajenog prezimenskog nastavka –ić nastalo je novo prezime Bogdašić, po kojem je naselje pokraj Šujice dobilo svoj naziv. Dakako, Bogdašića odavno nema u Bogdašiću.

U Bosni i Hercegovini postoje dva naselja istovjetna naziva s množinskim oblikom prezimena Bogdašić: Bogdašići pokraj Bileće i Višegrada; pokraj Livna su Bogdaše, a u okolici Goražda suBogdanići. 

I u Hrvatskoj postoji naselje s nazivom Bogdašić, i to u okolici Požege, koje je 1991. godine imalo 9 stanovnika, a 2001. godinu je dočekalo bez stanovnika. Od sličnih primjera iz hrvatske ekonimije navodimo: Bogdanovci (Vinkovci, 803), Bogdanovec (Međimurje, 145), Bogdanovići (Kaštelanska zagora, 263).

 

Tekst: Ante Ivanković: Zemljopisni nazivi duvanjskog područja, 2006.