IZ ARHIVA Slobodne Dalmacije, rujan 1998. godine

objavljeno u: SLOBODNA DALMACIJA | 0

TOMISLAVGRAD: Otvorena poslovnica Hercegovačke banke

 Simbolič­nim rezanjem vrpce u Tomislavgradu je svečano otvorena suvre­meno i lijepo opremljena poslov­nica Hercegovačke banke d.d. Svečanosti su bili nazočni pred­stavnici brojnih tomislavgradskih privatnih i društvenih podu­zeća, kao i dužnosnici općinskih i županijskih vlasti

Prije samog svečanog čina otvaranja, okuplje­ne je prigodnim riječima dobrodošlice pozdravila direktorica po­slovnice Anđa Bagarić O statusu Hercegovačke banke, njezinoj bu­dućoj ulozi u potpori pri oživljavanju i razvitku gospodarstva ovo­ga kraja, govorio je član Uprave banke Dragan Bevanda.

Potom je nazočne pozdravio i načelnik općine Tomislavgrad Ivan Madunić. Pošto je i sam rekao nekoli­ko prigodnih riječi, sam čin svečanog otvaranja poslovnice, simbo­ličnim rezanjem vrpce obavio je predsjednik Skupštine Županije herceg-bosanske Mijo Tokić.

Na kraju je novootvorene pro­storije blagoslovio gvardijan sa­mostana u Tomislavgradu fra Mirko Bagarić.

Priredio: Milan Vukadin