SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (56): Satulija

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Sjeverozapadno od Stipanjića, na padinama planine Tušnice, nalazi se ilirska gradina Satulija.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.