NA RAČUNU ZA IZGRADNJU KAPELICE S MRTVAČNICOM 56.348,80 KM

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Za izgradnju mrtvačnice u Mandinu Selu zaključno sa 29. listopada 2019. prikupljeno 56.348,80 KM. Hvala svima!

Unutarnju uplatu možete obaviti na broj računa: 306110-37206030-16, otvoren kod Addiko banke – poslovnica Tomislavgrad.

Napomena za one koji su u inozemstvu a žele uplatiti novac preko banke: to ćete ipak morati učiniti kada dođete u domovinu ili pak novac poslati po nekome, budući da se ne radi o deviznomu računu pa se ne može provesti inozemna uplata. Važno je naglasiti kako je jedan dio novaca već podignut s računa kako bi bile plaćene pojedine stavke (primjerice izrada projekta, priključenje na električnu mrežu).

Ovdje možete pogledati sve uplate koje imamo za groblje od 7. rujna 2006. pa sve do 29. listopada 2019.