NA RAČUNU ZA GROBLJE 38,610,77 KM

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Za izgradnju kapelice do sada su bile ukupno 4. uplate: u 2019. godini: po grobnici 2 uplate × 200 KM, u 2020. godini: 2 uplate × 200 KM (neovisno o broju grobnica).

Na sastanku održanom 4. travnja 2021. dogovoreno je da do 1. lipnja 2021. uplatimo još po 200,00 KM (za izgradnju zida).

Ukoliko do sada niste, molimo vas, izmirite svoje obveze!

UPLATE ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GROBLJA

4. SIJEČNJA – 7. LIPNJA 2021.

Red. br.        Ime i prezime          Datum          Iznos (KM)

 1. Slavko Šumanović 4. 01. 2021.       40,00   
 2. Pere Šarac 19. 01. 2021.          60,00
 3. Slavica Šarac ud. Markova 22. 01. 2021.          48,00
 4. Josip Šarac pok Luke 22. 01. 2021.          48,00
 5. Ivan Šarac pok. Luke 22. 01. 2021.          48,00
 6. Stipan Šarac pok. Luke 22. 01. 2021.          36,00
 7. Jozo Vukadin Kalčić 26. 01. 2021.          36,00
 8. Branko Križanac 29. 01. 2021.          200,00
 9. Branko Križanac 29. 01. 2021.          36,00
 10. Valerija Križanac 29. 01. 2021.          224,00
 11. Mara Šarac 29. 01. 2021.          40,00
 12. Obitelj pok. Ante Šarca Markova 2. 02. 2021. 60,00
 13. Ante Rezo 2. 03. 2021. 36,00
 14. Stipan Majić 5. 03. 2021. 100,00
 15. Milan Vukadin 9. 03. 2021. 250,00
 16. Frano Vukadin 15. 03. 2021.          50,00
 17. Mijo Vukadin Mića (za rasvjetu) 24. 03. 2021.          12,00
 18. Andrija Šarac 24. 03. 2021.          400,00
 19. Ivica Šarac Antin 5. 04. 2021. 200,00
 20. Jozo Šarac Jakova 9. 04. 2021. 200,00
 21. Ilija Šarac pok. Ante 9. 04. 2021. 500,00
 22. Anica Šumanović ud. Ivanova 12. 04. 2021.          72,00
 23. Jozo Vukadin – Kalčić 13. 04. 2021.          200,00
 24. Slavica Šarac ud. Markova 16. 04. 2021.          200,00
 25. Josip Šarac pok. Luke 16. 04. 2021.          200,00
 26. Stipan Šarac pok . Luke 16. 04. 2021.          200,00
 27. Ivan Šarac pok. Luke 16. 04. 2021.          200,00
 28. Obitelj pok. Luke Šarac 16. 04. 2021.          200,00
 29. Jozo Križanac 16. 04. 2021.          236,00
 30. Ivan Šumanović – Bikan 16. 04. 2021.          400,00
 31. Obitelj pok. Ante Šarac 21. 04. 2021.          200,00
 32. Ante Vukadin pok. Joze 22. 04. 2021.          600,00
 33. Tomo Vukadin 27. 04. 2021.    236,00
 34. Ante Rezo 29. 04. 2021. 200,00
 35. Frano Tokić 2. 05. 2021.  36,00
 36. Ilija Marković 5. 05. 2021. 236,00
 37. Ivan Marković – Čikica 5. 05. 2021. 200,00
 38. Ivan Šarac Stipanjićkin 5. 05. 2021. 200,00
 39. Davor Marković 10. 05. 2021. 240,00
 40. Ivan Vukadin 12. 05. 2021. 200,00
 41. Ivan Vukadin 12. 05. 2021. 36,00
 42. Marinko Vukadin 12. 05. 2021. 200,00
 43. Marinko Vukadin 12. 05. 2021. 36,00
 44. Marko Vukadin Šćetin 17. 05. 2021. 224,00
 45. Ivan Vukadin Karlov 17. 05. 2021. 225,00
 46. Miodrag Matić (za ogradu) 19. 05. 2021.   1000,00
 47. Jure Sesar 20. 05. 2021. 200,00
 48. Jakov Vukadin 21. 05. 2021.  200,00
 49. Vlado Vukadin 21. 05. 2021. 213,60
 50. Mate Seser Franin 24. 05. 2021. 200,00
 51. Stojan Tokić   25. 05. 2021.   236,00
 52. Anđa Šarac 25. 05. 2021. 200,00
 53. Marko Šarac Paškić 26. 05. 2021.   50,00
 54. Marko Šarac Paškić 26. 05. 2021.   400,00
 55. Živko Šumanović  27. 05. 2021.   200,00
 56. Ivica Ćurčić  27. 05. 2021.   200,00
 57. Ivica Ćurčić 27. 05. 2021.   36,00
 58. Zvonimir Vukadin  27. 05. 2021.  200,00
 59. Dane Vukadin   31. 05. 2021.  200,00
 60. Pero Šarac  31. 05. 2021.    200,00
 61. Ivica Šarac Perin  31. 05. 2021.   200,00
 62. Anica Šumanović 4. 06. 2021.  400,00
 63. Petar Marković   4. 06. 2021. 200,00
 64. Vinko Seser   4. 06. 2021.  260,00
 65. Dane Vukadin   4. 06. 2021.   36,00
 66. NN ženska osoba  4. 06. 2021.   388,00 KM
 67. Marko Marković Mašun  7. 06. 2021.   48,00
 68. Stipan Majić Bajić   7. 06. 2021. 200,00

UKUPNO NA RAČUNU 7. LIPNJA 2021. JE 38,610,77 KM.

 

 

Odgovori