IZ ARHIVA SLOBODNE DALMACIJE: rujan 1998. godine

objavljeno u: SLOBODNA DALMACIJA | 0

Na ovome mjestu će te iz tjedna u tjedan moći pročitati vijesti iz duvanjskoga kraja koje su objavljene na stranicama Slobodne Dalmacije. Ovaj svojevrsni vremeplov započinjemo sada već davnom 1998. godinom (mjesec rujan). 

Iz za vas odabranih tekstova naših dopisnika, vidjet ćete kako se u ovih 20 godina puno toga u našoj općini promijenilo, ali da se neke vijesti ponavljaju bez obzira na vremenski odmak.

 

TOMISLAVGRAD: Radovi na tomislavgradskoj obilaznici 

Uskoro bi trebali započeti radovi na dovršenju i asfalti­ranju dijela tomislavgradske obilaznice. Od pet ponuda pristiglih na javni natječaj raspisan za ovaj posao, kao najpri­hvatljivija i najjeftinija, ocije­njena je ponuda Javnog poduzeća Livno putovi, što opet znači da je nadležna komisija za izvođača radova odabrala to livanjsko po­duzeće, doznali smo u općin­skom Odjelu za graditeljs­tvo i prostorno uređenje To­mislavgrada.  

Prema zatim potpisa­nom ugovoru, izvođač rado­va je dužan dovršiti preosta­le zemljane radove i postavi­ti asfaltni sloj na dionici obi­laznice od takozvanog roto­ra do sjevernog izlaza iz grada u dužini od 2200 me­tara. Inače, prije početka spo­menutih radova, potrebno je bilo izvršiti izmiještanje PTT i elektroinstalacija dije­la trase. Pošto je taj posao gotov, JP Livno putovi će, prema našim saznanjima, početi s radovima već idu­ćeg tjedna. Osim općine To­mislavgrad u financiranju cijelog posla sudjeluju fede­ralno Ministarstvo prometa i veza te Sfor.

Tekst i foto: Milan Vukadin