ŽUPNE OBAVIJESTI: Isus Krist Kralj svega stvorenja

objavljeno u: NOVOSTI | 0
  1. Svete mise u idućem tjednu:

PONEDJELJAK:

UTORAK:

Frano Vukadin  za sve svoje pokojne

SRIJEDA:

ČETVRTAK:

Pava Bartulić  za sve svoje pokojne

PETAK:

SUBOTA:

Za pok. časnu sestru Rafaelu Milić

NEDJELJA:

8:00 sati: Kongora

9:30 sati: Borčani

11:00 sati: Kongora

  1. Iduće nedjelje svete mise su u 8 sati u Kongori, u 9:30 u Borčanima i u 11 sati u Kongori.
  2. Iduće subote u 9 sati je vjeronauk za prvopričesnike, a u 10 sati je sastanak za ministrante. U 10:30 je sastanak za krizmanike (učenici od IX. osnovne škole do I. razreda srednje škole). Kandidati za sakrament potvrde mogu nabavit priručnik za sakrament potvrde „Primi pečat dara Duha Svetoga“ u katoličkoj knjižari „Naša ognjišta“ u Tomislavgradu.
  3. Za grijanje su dali.
  4. Za crkvu su dali… Oče naš…
  5. Umrla je Ljubica Radoš iz Kongore. Oče naš…

Izvor: Župni ured Kongora