ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prezimena po selima (98)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Svib se navodi jedanput u matici. Iva Ljubičić iz Sviba udala se 3. veljače 1823. za Marijana Zvonarevića s Kola.255 To je jedina mladenka u 19. stoljeću koja se udala u duvanjsku župu. Ostali spomeni sela odnose se na majke mladenaca ili na kumove.

Tijarice se spominju samo jedanput u matici: jedna mladenka iz Tijarice udala se tijekom 19. stoljeća u duvanjsku župu. Bila je to Jela Perić Jakovljeva. Ona se 1828. godine udala za Jozu Katušića iz Šuice. Nema drugih spomena toga sela.

(nastavlja se)

 

 

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.