ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prezimena po selima (57)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Grabovica je naselje u Bušku blato, sjedište prve župe po odvajanju od drevne župe Livno god. 1828. Tada je u sklopu te župe bila i današnja župa Prisoje, do 1922. godine. Grabovica se u maticama župe duvanjske spominje već 1821. godine. Majka mladenca Stipana Tomića iz Brišnika bila je Anđa rođ. Šarić iz Grabovice.!” Sljedeće godine udala se i Mara, kćerka Marka Tomića i spomenute Anđe rođ. Šarić iz Grabovice. Ipak se prvi mladenac iz Grabovice spominje god. 1825. Toma Šola, sin Petrov,oženio se Ivom Batarilo iz Brišnika. Nakon toga su u maticamam ubilježene joščetiri ženidbe ili udaje: jedna se mladenka iz Grabovice g. 1826. udala u Mandino Selo, druga iste godine na Eminovo Selo, a treća 1830. u Brišnik, dok se jedan mladić iz Grabovice 1857. oženio iz Omolja.

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.