ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prezimena po selima (135)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Voljica je također selo u uskopaljskoj župi, u 18. stoljeću štoviše sjedište župe. Navodi se u matici dva puta. Majka dviju mladenki bila je Ruža rođ. Kustura iz Voljice u Uskopiju. Ruža je bila supruga Mate Vukadina iz Seonice. Najprije se 1823. udala njezina kćerka Anđa, a onda 1837. kćerka Matija. Zanimljivo je da se Matija udala za Matu Veselicu u Uskopije, dakle u majčin kraj.

(nastavlja se)

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.