ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prezimena po selima (100)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Rama također nije neko posebno naselje, nego je to do danas ime za čitavu kotlinu, a isto tako i za katoličku župu. Stoga se u matici samo iznimno navodi bez pobližeg određenja nekog posebnog mjesta. Redovito se piše “Zvirnjača, župa Rama” i t.sl. Ramski je kraj odvojen od Duvna visokom planinom Vranom te visoravnima planine Ljubuše, tako da je cestovna komunikacija do danas ostala prilično loša.

Donja Vast je u župi Rami. Spominje se jedan put, 1845. godine: Marijan Milićević iz spomenutog sela oženio se Jozom Perko iz Rakitna.

(nastavlja se)
Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.