ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prema nadimku (3)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Kvasina (Kvasinović) – kvasina je ocat; zašto je netko dobio takvo prezime teško je reći; možda se ponašao kiselo kao kvasina; možda je to bila oznaka za pijanca

Landeka – nadimak pretvoren u prezime; glagollandati znači 1. hodati uokolo bez potrebe, vrljati; 2. svašta govoriti, brbljati; vjerojatno dakle landeka znači brbljivac

Lerota – moguće od nadimka Lero: u dalmatinskim obainim mjestima označuje gradsku ludu”

Malekin – od pridjeva mal, malen; isto što i Malić

Malić – od nadimka Male, što znači malen čovjek

Marčetić – 1. Marčeta bi mogao biti čovjek rođen u marču, martu, ožujku; 2. Marčeta kao nadimak od Marko

Mašić – prezime od nadmika Mašo, a Mašo je umanjenica od Mahmud; vjerojatno su nekog katolika posprdno zvali muslimanskim imenom – kakvih slučajeva ima i danas

Maršić, Mršić – mislim da je ovo isto prezime, samo se u latinskom piše sa “a” (Maršić); Mršić je nastalo od nadimka Mršo, dakle neugojen čovjek

Miljaković – miljak znači isto što i milić, milć, baština; miljak je dakle baštinik, a Miljakovići njegovi potomci

Mrižić – potomci nekoga koga su zvali Mrižo; što je na njem bilo mrežasto, danas nije jasno

Mrnjavac – 1. u korijenu je pridjev mrnjav, što znači slab; tako bi mrnjavac bio slabić; 2. mrnjkati znači isto što i mrmljati, pa bi mrnjavac bio onaj koji mrmlja, uvijek nešto prigovara

Mrvelj – nadimak Mrvelj postao je prezime; označuje malenog čovjeka, mrvu od čovjeka

Musić – od nadimka Musa; u asirskom jeziku Musa je zapravo Mojsije (u nas riječ došla preko tur. jezika)

Pačar(ević) – pačariz (perz.) je onaj koji nanoši štetu; pačar je štetočina

Paradžiković – paradžik (perz.-tur.) znači komadić grede ili tkanine, a može značiti i sjemenski luk (arpadžik); vjerojatno je paradžik nadimak za malena čovjeka

Pobrić – prema nadimku Pobro; pobro je pobratim, dobar prijatelj, “jaran”

Podrug – podrug je vrlo velik čovjek, zapravo “čovjek i pol”

 

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.

Foto: Ivica Šarac

25.09.2014.