ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prema nadimku (2)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Čolić – od nadimka Čolo; čolak, čolo u tur. znači čovjek bez jedne ruke, sakat

Čolina (Čolinović) – isto kao i Čolić

Čović – u korijenu riječ “čovo”; označuje redovito maloga, ili pak dobrog čovjeka

Ćesić – od nadimka Ćeso; ćeso je onaj koji se (odveć) brine za ćesu, kesu, dakle novac; može označavati bogata, ali i škrta čovjeka

Ćosić – potomci čovjeka kojeg su nazivali Ćoso; znači čovjeka bez brade i brkova

Ćutuk – od tur. riječi ćutuk koja znači panj, klada; riječ je podrugljiva, znači smetenjaka, smušenjaka

Dilber, Dilberović – prema perz. riječi koja znači dragan, Ijubljenik, Ijepotan, ili pak lijep, krasan,zanosan

Džankić – od nadimka Džanko; riječ džan u perz. jeziku znači duša, odatle džanan, džano, džanko znači ljubljeni, voljeni

Dželojlić – prezime nastalo vjerojatno prema ar. muškom imenu Dželalija,  u značenju veličanstveni, moćni

Džidić – prezime od nadimka Džida; tur. riječ džida znači koplje, motka

Đipa, Đipalo, Đipić – možda od starog glagola đipati u značenju skakati uvis, skakutati; đipalo kao čovjek koji poskakuje dok hoda

Gaćaš, Gaćić, Gaćo – prema čovjeku koji je neuredno nosio rublje, “gaće”; ili još vjerojatnije je to “Gaćo” značilo da je netko bio siromašan, da nije imao ništa nego gaće

Galir – čudno i neuobičajeno prezime; držim da je izvorno bilo Galib (u Duvnu teško za izgovor, pa izmijenjeno u Galir), uznačenju: smetnja, nevolja, dosada

Galešić – od nadimka Galeša; u korijenu riječ gale u značenju crn, vran

Galić – od nadimka Gale; isto značenje kao za Galeša 

Grbešić – od nadimka Grbeš; zaštitno ime: da se tko ne bi rodio kao grbav

Karačić – od tur. riječi karadža u značenju crn, crnomanjast

Kolak – vjerojatno od tur. riječi kolak, zapravo čolak u značenju bez jedne ruke, sakat (gl. ovde Čolić, Čolina)

Kopić – možda ima veze s imenicom kopilan, nezakonito dijete?

Krnjačić – od nadimka Krnjo, onaj koji je krnjav, bez zubi

Kukavica – nadimak prema ptici kukavici, označuje ponašanje

Kukić – od nadimka Kuko; riječ vlaškog podrijetla u značenju grbavac, grbonja

 

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.

Foto: Ivica Šarac

18.09.2014.