ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Krištići – Borčani (1)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Krištići su nastali od Radoša. Najbolja potvrda tome su još sačuvana dvostruka prezimena Radoš-Krištić u maticama koje obrađujemo. Ipak je i prezime Krištić veoma staro pa ga nalazimo već u popisu biskupa Dragićevića iz 1741. godine. Tada je u Omuljini – Omolju, a zapravo u Borčanima (jer se selo ne navodi kao zasebno mjesto nego u sklopu Omolja) živjela 22-člana obitelj Nikole Krištića. Zanimljivo da se u popisu biskupa Bogdanovića iz 1768. ne navodi prezime Krištić u Borčanima, pa valja pretpostaviti da je ubilježeno staro prezime Radoš. U Borčanima su te godine živjele tri obitelji s prezimenom Radoš: Petrova, Jakovljeva i Matina, s ukupno 35 članova. Nema nikakve naznake koji bi Radoši bili Krištići. Moguće je da su Filip, Grgo i Marijan – najstariji Krištići kojima je spomen sačuvan u duvanjskim maticama – bili unuci Nikole Krištića iz 1741. godine.

(nastavlja se)

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.